Văn bản "Thông tư 96/1999/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có giá trị sản lượng hàng hoá lớn, có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 22/11.2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 22/11/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 96/1999/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có giá trị sản lượng hàng hoá lớn, có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 96/1999/TT-BTC Ngày ban hành 12/08/1999
Ngày có hiệu lực 01/01/1999 Ngày hết hiệu lực 22/11/2008
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 96/1999/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có giá trị sản lượng hàng hoá lớn, có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close