Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/03/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định 855/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC Ngày ban hành 08/01/2013
Ngày có hiệu lực 23/03/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định 855/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close