Văn bản "Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ban Tổ chức,Cán bộ Chính phủ - Tổng cục địa chất ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/03.2003 và được thay thế bởi Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV hướng dẫn chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành, có hiệu lực từ 30/03/2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/03/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ban Tổ chức,Cán bộ Chính phủ - Tổng cục địa chất ban hành

Số hiệu 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC Ngày ban hành 27/05/2002
Ngày có hiệu lực 27/05/2002 Ngày hết hiệu lực 30/03/2003
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ban Tổ chức,Cán bộ Chính phủ - Tổng cục địa chất ban hành
Mục lục

Mục lục

Close