Văn bản "Thông tư liên tịch 108/2002/TTLT/BTC-BTP hướng dẫn thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/07.2007 và được thay thế bởi Thông tư liên tịch 66/2007/TTLT-BTC-BTP về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ Tài Chính- Bộ Tư Pháp ban hành, có hiệu lực từ 24/07/2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/07/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 108/2002/TTLT/BTC-BTP hướng dẫn thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 108/2002/TTLT-BTC-BTP Ngày ban hành 06/12/2002
Ngày có hiệu lực 01/01/2002 Ngày hết hiệu lực 24/07/2007
Nơi ban hành Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 108/2002/TTLT/BTC-BTP hướng dẫn thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close