Văn bản "Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BNV-BTC-BNNPTNT hướng dẫn Quyết định 66/2002/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức Kiểm lâm công tác trên địa bàn xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/09.2006 và được thay thế bởi Thông tư liên tịch 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 132 /2006/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều, có hiệu lực từ 24/09/2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/09/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BNV-BTC-BNNPTNT hướng dẫn Quyết định 66/2002/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức Kiểm lâm công tác trên địa bàn xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 11/2002/TTLT-BNV-BTC-BNNPTNT Ngày ban hành 25/10/2002
Ngày có hiệu lực 01/06/2002 Ngày hết hiệu lực 24/09/2006
Nơi ban hành Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BNV-BTC-BNNPTNT hướng dẫn Quyết định 66/2002/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức Kiểm lâm công tác trên địa bàn xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close