Văn bản "Thông tư liên tịch 233/2003/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn phối hợp quản lý nhà nước giữa BQP và BTC về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCNVN do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/05.2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/05/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 233/2003/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn phối hợp quản lý nhà nước giữa BQP và BTC về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCNVN do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 233/2003/TTLT-BQP-BTC Ngày ban hành 16/09/2003
Ngày có hiệu lực 05/11/2003 Ngày hết hiệu lực 14/05/2012
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 233/2003/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn phối hợp quản lý nhà nước giữa BQP và BTC về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCNVN do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close