Văn bản "Thông tư liên tịch 27/2003/TTLT-BQP-BTS hướng dẫn phối hợp quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Thủy sản về hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa Lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Thủy sản trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Quốc phòng _ Bộ Thủy sản ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/01.2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/01/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 27/2003/TTLT-BQP-BTS hướng dẫn phối hợp quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Thủy sản về hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa Lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Thủy sản trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Quốc phòng _ Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu 27/2003/TTLT-BQP-BTS Ngày ban hành 31/03/2003
Ngày có hiệu lực 09/05/2003 Ngày hết hiệu lực 14/01/2012
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 27/2003/TTLT-BQP-BTS hướng dẫn phối hợp quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Thủy sản về hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa Lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Thủy sản trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Quốc phòng _ Bộ Thủy sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close