Văn bản "Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BNN-TCTK hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/08.2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/08/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BNN-TCTK hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu 62/2003/TTLT-BNN-TCTK Ngày ban hành 20/05/2003
Ngày có hiệu lực 04/06/2003 Ngày hết hiệu lực 04/08/2003
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BNN-TCTK hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê ban hành
Mục lục

Mục lục

Close