Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/08/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định 89/2003/QĐ-TTg do Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN Ngày ban hành 28/07/2003
Ngày có hiệu lực 21/08/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định 89/2003/QĐ-TTg do Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close