Văn bản "Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/11.2008 và được thay thế bởi Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ 16/11/2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/11/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH Ngày ban hành 25/09/2003
Ngày có hiệu lực 17/10/2003 Ngày hết hiệu lực 16/11/2008
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close