Văn bản "Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình do Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình, trẻ em ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 27/05.2008 và được thay thế bởi Thông tư liên tịch 32/2008/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 27/05/2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 27/05/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình do Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình, trẻ em ban hành

Số hiệu 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE Ngày ban hành 22/10/2002
Ngày có hiệu lực 06/11/2002 Ngày hết hiệu lực 27/05/2008
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình do Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình, trẻ em ban hành
Mục lục

Mục lục

Close