Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2017 Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 02/VBHN-BKHCN Ngày ban hành 28/03/2017
Ngày có hiệu lực 28/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2017 Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close