Văn bản "Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/06.2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 08/VBHN-BTC Ngày ban hành 20/05/2015
Ngày có hiệu lực 20/05/2015 Ngày hết hiệu lực 05/06/2017
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close