Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/02/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 12/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành 25/02/2014
Ngày có hiệu lực 25/02/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close