Văn bản "Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/09.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/09/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 14/VBHN-BTC Ngày ban hành 30/10/2013
Ngày có hiệu lực 30/10/2013 Ngày hết hiệu lực 01/09/2016
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close