Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 29/VBHN-BTC Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày có hiệu lực 04/07/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close