Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/10/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn bổ sung về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 44/VBHN-BTC Ngày ban hành 13/10/2014
Ngày có hiệu lực 13/10/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn bổ sung về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close