Văn bản "Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ sửa đổi Thông tư 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Bưu Điện ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2001/TT-TCBĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 03/2001/TT-TCBĐ NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2000/TT-TCBĐ NGÀY 26/7/2000 VỀ VIỆC GHI NHÃN HÀNG HÓA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ĐẦU CUỐI THUÊ BAO SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU

Tổng cục Bưu điện đã ban hành Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ ngày 11/9/2000 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 và Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Để phù hợp với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 304/CP-KTQĐ ngày 18/4/2001 về việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế Ghi nhãn hàng hóa, Tổng cục Bưu điện hướng dẫn một số sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 15/8/2000 của Tổng cục Bưu điện như sau:

1. Bổ sung thêm mục 2.1.5- Ngày sản xuất:

- Trên nhãn thiết bị phải ghi ngày sản xuất. Ngày sản xuất là số chỉ ngày, tháng, năm dương lịch hoàn thành sản xuất thiết bị.

- Việc ghi ngày sản xuất được được thực hiện như sau: ghi lần lượt hai con số chỉ ngày; hai con số chỉ tháng hoặc tên tháng bằng chữ; hai con số cuối của năm.

2. Bổ sung thêm mục 2.1.6 - Thông số kỹ thuật và tính năng, tác dụng chủ yếu:

Các thông số kỹ thuật và tính năng, tác dụng chủ yếu của thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu phải được ghi trên nhãn thiết bị.

3. Các quy định khác vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ ngày 11/9/2000 của Tổng cục Bưu điện.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Tổng cục Bưu điện để xem xét giải quyết.

 

Trần Đức Lai

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ sửa đổi Thông tư 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Số hiệu 03/2001/TT-TCBĐ Ngày ban hành 22/05/2001
Ngày có hiệu lực 06/06/2001 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ sửa đổi Thông tư 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Bưu Điện ban hành
Mục lục

Mục lục

Close