Văn bản "Thông tư 04/1998/TT/BTC hướng dẫn thủ tục hoàn trả tiền lệ phí giao thông qua giá xăng dầu đối với xăng, dầu diêzen xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1998/TT/BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 04/1998/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN TRẢ TIỀN LỆ PHÍ GIAO THÔNG QUA GIÁ XĂNG DẦU ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU DIÊZEN XUẤT KHẨU

Thi hành Nghị định số 186/CP ngày 7/12/1994 của Chính phủ về việc thu lệ phí giao thông qua giá bán xăng dầu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117 TC/TCT ngày 24/12/1994 hướng dẫn thực hiện. Nay Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung điểm 2, mục I Thông tư số 117 TC/TCT ngày 24/12/1994 của Bộ Tài chính về việc không thu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu đối với xăng, dầu diêzen xuất khẩu, kể cả trường hợp tạm nhập, tái xuất như sau:

1. Đối tượng được hoàn số tiền lệ phí giao thông là các tổ chức được Bộ Thương mại cho phép xuất khẩu xăng, dầu diêzen bằng nguồn xăng dầu diêzen mua của các tổ chức sản xuất, nhập khẩu xăng dầu đã chịu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu.

Thông tư này không áp dụng đối với các tổ chức trực tiếp nhập khẩu, sản xuất chế biến xăng dầu đồng thời trực tiếp xuất khẩu xăng, dầu diêzen chưa chịu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu.

2. Các tổ chức được phép xuất khẩu xăng, dầu diêzen bằng nguồn xăng, dầu diêzen đã chịu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu được ngân sách nhà nước hoàn lại số tiền lệ phí giao thông đã nộp ngân sách nhà nước đối với lượng xăng dầu diêzen thực tế xuất khẩu.

3. Thủ tục hoàn trả số tiền lệ phí giao thông như sau:

a. Các tổ chức xuất khẩu phải gửi về Bộ Tài chính (Vụ quản lý ngân sách nhà nước) hồ sơ sau đây:

- Công văn đề nghị Bộ Tài chính hoàn lệ phí giao thông đối với số xăng, dầu diêzen xuất khẩu (công văn của đơn vị phải ghi rõ số lượng xăng dầu diêzen thực mua đã chịu lệ phí giao thông qua giá, số lượng thực tế xuất khẩu, số tiền lệ phí giao thông đề nghị hoàn trả, số hiệu tài khoản của đơn vị tại ngân hàng giao dịch tỉnh, thành phố...).

- Công văn của Cục Thuế trực tiếp quản lý kiểm tra xác nhận số lượng xăng dầu diêzen xuất khẩu đã nộp lệ phí giao thông và kiến nghị hoàn trả.

- Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho của tổ chức bán xăng dầu diêzen (loại hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành).

- Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu và hạn ngạch xuất khẩu do Bộ Thương mại cấp.

- Hợp đồng xuất khẩu.

- Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu ghi rõ số lượng xăng, dầu diêzen thực tế xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan cửa khẩu xuất hàng.

Hồ sơ xin hoàn lệ phí giao thông gửi về Bộ Tài chính (Vụ quản lý ngân sách nhà nước) phải là bản gốc hoặc bản sao có cơ quan công chứng nhà nước xác nhận. Đối với các văn bản cơ quan công chứng không xác nhận thì đơn vị gửi công văn đề nghị phải xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính pháp lý. Đồng thời phải xuất trình bản chính để Vụ quản lý ngân sách nhà nước đối chiếu với bản sao sau đó trả lại bản chính cho đơn vị.

b. Vụ quản lý ngân sách nhà nước nhận được hồ sơ, thực hiện kiểm tra hồ sơ và giải quyết hoàn tiền lệ phí giao thông qua giá xăng dầu cho tổ chức xuất khẩu xăng, dầu diêzen.

c. Số tiền lệ phí giao thông được hoàn đơn vị phải hạch toán giảm chi phí hàng xuất khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các tổ chức khác không thuộc đối tượng hoàn trả lệ phí giao thông theo quy định tại điểm 1 Thông tư này thực hiện thu, nộp lệ phí giao thông theo quy định tại Thông tư số 117 TC/TCT ngày 24/12/1994 và chế độ hiện hành về lệ phí giao thông. Đối với các trường hợp xuất khẩu xăng dầu diêzen trong năm 1997 nếu đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này thì Bộ Tài chính sẽ xem xét giải quyết hoàn trả từng trường hợp cụ thể.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố và các ngành, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 04/1998/TT/BTC hướng dẫn thủ tục hoàn trả tiền lệ phí giao thông qua giá xăng dầu đối với xăng, dầu diêzen xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 04/1998/TT/BTC Ngày ban hành 08/01/1998
Ngày có hiệu lực 23/01/1998 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 04/1998/TT/BTC hướng dẫn thủ tục hoàn trả tiền lệ phí giao thông qua giá xăng dầu đối với xăng, dầu diêzen xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close