BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 108/1998/TT/BTC NGÀY 29 THÁNG 07 NĂM 1998 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỘI THI THỂ THAO VĂN HOÁ VÀ GIẢI BÓNG BÀN ASEAN NĂM 1998

Thực hiện Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước.
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1046/KGVX ngày 24/3/1998 và Công văn số 1521/VPUB ngày 25/4/1998 đồng ý cho Bộ Giáo dục và Đào tạo được tổ chức Hội thi Văn hoá, Văn nghệ và thể dục thể thao các trường dân tộc nội trú tại Thanh Hoá, và đăng cai tổ chức giải bóng bàn học sinh các nước ASEAN năm 1998.
Để đảm bảo thống nhất trong việc quản lý chi tiêu tài chính đối với các hoạt động trên, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I. HỘI THI VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ VÀ THỂ DỤC VÀ THỂ THEO CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TẠI THANH HOÁ:

1. Hội thi Văn hoá, Văn nghệ và thể dục thể thao các trường dân tộc nội trú tại Thanh Hoá cần tổ chức theo nghi thức truyền thống thể thao, kết hợp với truyền thống sinh hoạt của các dân tộc, đảm bảo hiệu quả về chuyên môn, thể hiện được tinh thần bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc, đồng thời tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với điều kiện và khả năng kinh tế xã hội hiện nay.

2. Kinh phí chi ăn, ở, đi lại của đội đại biểu tỉnh, thành phố về dự Hội thi Văn hoá, Văn nghệ và thể dục thể thao các trường dân tộc nội trú tại Thanh Hoá năm 1998 do các tỉnh, thành phố tự lo.

3. Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban của Hội thi (không kể trọng tài) là 45.000 đ/ngày/người. Riêng tiền ngủ được thanh toán theo thực chi nhưng tối đa không quá 60.000 đ/ngày/người. Trường hợp nếu là cán bộ công nhân viên chức Nhà nước nếu đã chi khoản bồi dưỡng này thì không thanh toán tiền công tác phí theo chế độ công tác phí hiện hành.

4. Chi cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban trong thời gian Hội thi là 5.000 đ/người/buổi.

5. Chi bồi dưỡng trọng tài, ban giám khảo trong thời gian diễn ra Hội thi:

+ Tổng trọng tài, trọng tài chính: 25.000 đồng/người/buổi.

+ Trọng tài khác, giám khảo các môn thi văn hoá, văn nghệ: 20.000 đồng/người/buổi.

+ Tiền ăn cho trọng tài, giám khảo trong thời gian diễn ra hội thi: 30.000 đồng/ngày làm việc.

Cán bộ Ban tổ chức và các tiểu ban, trọng tài là người địa phương (Thanh Hoá) không phải nghỉ tại nhà khách (hoặc khách sạn) do Ban tổ chức bố trí thì không được thanh toán tiền ngủ, nhưng được thanh toán tiền đi lại từ nhà đến địa điểm thi đấu theo mức khoán là 5.000 đ/ngày/người, với điều kiện không được dùng phương tiện đi lại của Ban tổ chức.

6. Chi khen thưởng:

Giải thưởng

Nhất

Nhì

Ba

Khuyến khích

+ Giải cá nhân

150.000 đ

120.000đ

80.000đ

50.000đ

+ Giải đồng đội

700.000 đ

500.000đ

300.000đ

100.000đ

+ Giải toàn đoàn

2.000.000 đ

1.500.000đ

1.200.000đ

1.000.000đ

+ Cờ lưu niệm

200.000 đ

150.000đ

100.000đ

80.000đ

II. GIẢI BÓNG BÀN HỌC SINH CÁC NƯỚC ASEAN

1. Chi ăn, ở cho đại biểu nước ngoài tham dự hội nghị tiểu ban kỹ thuật Hội đồng thể thao trường học ASEAN theo thực tế nhưng không vượt quá 750.000 đồng/người/ngày.

2. Chi ăn, ở cho huấn luyện viên, vận động viên và các thành viên là người nước ngoài theo thực tế nhưng không vượt quá 500.000 đồng/người/ngày.

3. Chi ăn, ở cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài trong nước 100.000 đồng/người/ngày.

4. Chi ăn, ở cho phiên dịch và hướng dẫn đoàn: 150.000 đồng/người/ngày.

5. Tiền thuê nhà thi đấu theo thực tế nhưng không quá 1.500.000 đồng/ngày.

6. Chi tiền ăn, làm việc cho thành viên Ban tổ chức giải trong nước là 45.000 đ/ngày/người. Riêng tiền ngủ được thanh toán theo thực chi nhưng tối đa không 90.000 đ/ngày/người.

7. Chi cho tổng trọng tài, trọng tài chính: 50.000 đồng/người/buổi.

8. Chi bồi dưỡng trọng tài, thư ký, trọng tài phụ trong thời gian diễn ra Hội thi 25.000 đồng/người/buổi.

9. Chi khen thưởng:

Giải thưởng

Nhất

Nhì

Ba

Khuyến khích

+ Giải cá nhân

1.000.000 đ

800.000đ

500.000đ

200.000đ

+ Giải đồng đội

2.000.000 đ

1.500.000đ

1.000.000đ

500.000đ

+ Giải toàn đoàn

5.000.000 đ

3.000.000đ

2.000.000đ

1.000.000đ

+ Cờ lưu niệm

200.000 đ

150.000đ

100.000đ

80.000đ

Kinh phí chi cho Hội thi Văn hoá, Văn nghệ và thể dục thể thao các trường dân tộc nội trú tại Thanh Hoá và tổ chức giải bóng bàn học sinh phổ thông Đông Nam á và hội nghị tiểu ban kỹ thuật lấy từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu giáo dục đã được Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1998.

Việc quản lý, lập dự toán, cấp phát và quyết toán các khoản kinh phí trên theo chế độ tài chính hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 108/1998/TT-BTC về chế độ chi tiêu tài chính đối với Hội thi thể thao văn hoá và giải bóng bàn ASEAN năm 1998 do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 108/1998/TT-BTC Ngày ban hành 29/07/1998
Ngày có hiệu lực 13/08/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 108/1998/TT-BTC về chế độ chi tiêu tài chính đối với Hội thi thể thao văn hoá và giải bóng bàn ASEAN năm 1998 do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close