Văn bản "Thông tư 110/1998/TT-BTC sửa đổi cơ cấu bộ máy Cục thuế Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/11.2003

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 110/1998/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CƠ CẤU BỘ MÁY CỤC THUẾ NHÀ NƯỚC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Để phù hợp với quy trình quản lý thu thuế và phục vụ cho việc thực hiện Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung phần hướng dẫn về cơ cấu bộ máy của Cục Thuế nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Thông tư số 38 TC/TCCB ngày 25/8/1990, công văn số 943 TC/TCCB ngày 27/5/1992 về hướng dẫn bổ sung Thông tư số 38 TC/TCCB và các quyết định khác của Bộ Tài chính như sau:

1. Đối với Cục Thuế thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các phòng:

- Phòng thuế khu vực kinh tế quốc doanh các ngành công nghiệp - xây dựng.

- Phòng thuế khu vực kinh tế quốc doanh các ngành giao thông - bưu điện.

- Phòng thuế khu vực kinh tế quốc doanh các ngành nông - lâm - thuỷ lợi.

- Phòng thuế khu vực kinh tế quốc doanh các ngành thương nghiệp - dịch vụ.

- Phòng thuế khu vực kinh tế quốc doanh các ngành văn hoá xã hội.

- Phòng thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Phòng thuế trước bạ và thu khác.

- Phòng nghiệp vụ thuế.

- Phòng máy tính.

- Phòng kế hoạch - kế toán - thống kê.

- Phòng quản lý ấn chỉ.

- Phòng thanh tra và xử lý tố tụng về thuế.

- Phòng tổ chức cán bộ, đào tạo và thi đua tuyên truyền.

- Phòng hành chính - quản trị.

- Phòng tài vụ.

- Phòng hành chính - quản trị - tài vụ.

Đối với các tỉnh miền núi, tây nguyên có trên 200 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp quốc doanh quận, huyện có đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trên địa bàn từng tỉnh thì Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế báo cáo Bộ ra quyết định thành lập Phòng quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh và quốc doanh quận, huyện thuộc Cục thuế.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Phòng quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh và quốc doanh quận huyện; Phòng nghiệp vụ thuế thuộc Cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định về cơ cấu bộ máy của Cục thuế nhà nước tại Thông tư số 38 TC/TCCB ngày 25/8/1990, Công văn 943 TC/TCCB ngày 27/5/1992 và các Quyết định khác của Bộ Tài chính.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/11/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 110/1998/TT-BTC sửa đổi cơ cấu bộ máy Cục thuế Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 110/1998/TT-BTC Ngày ban hành 03/08/1998
Ngày có hiệu lực 18/08/1998 Ngày hết hiệu lực 14/11/2003
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 110/1998/TT-BTC sửa đổi cơ cấu bộ máy Cục thuế Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close