Văn bản "Thông tư 115/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 63/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tại Nghị định 10/1998/NĐ-CP do Bộ Tài Chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 23/03.2001

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 115/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 63/1998/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ NHẰM KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/1998/NĐ-CP

Để khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thay thế điểm 2, mục I, phần B, Thông tư số 63/1998/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Bộ Tài chính bằng điểm 2 mới như sau:

"Các doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi miễn, giảm thuế lợi tức theo Giấy phép đầu tư. Trường hợp các ưu đãi về miễn giảm thuế lợi tức quy định tại quy định mới thuận lợi hơn các ưu đãi đã được quy định tại Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định mới nếu:

- Doanh nghiệp đang trong thời hạn được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức theo quy định mới.

- Doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức theo quy định mới.

Thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức là thời gian còn lại tính từ năm cấp giấy phép điều chỉnh đến hết thời gian được hưởng ưu đãi thuế theo quy định mới.

Ví dụ: Doanh nghiệp A được cấp Giấy phép đầu tư năm 1995. Theo cấp giấy phép doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức. Năm 1996, doanh nghiệp phát sinh lãi. Theo quy định mới, doanh nghiệp có đủ điều kiện được miễn thuế lợi tức 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo. Do đó, năm 1998, doanh nghiệp được cơ quan cấp giấy phép điều chỉnh ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức.

Như vậy, doanh nghiệp A sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế lợi tức trong 3 năm 1998, 1999, 2000."

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 23/03/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 115/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 63/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tại Nghị định 10/1998/NĐ-CP do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu 115/1998/TT-BTC Ngày ban hành 19/08/1998
Ngày có hiệu lực 19/08/1998 Ngày hết hiệu lực 23/03/2001
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 115/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 63/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tại Nghị định 10/1998/NĐ-CP do Bộ Tài Chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close