BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/1997/TC-TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12/1997/TC-TCT NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 69 TC/TCT NGÀY 5/11/1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Sau một thời gian thực hiện Thông tư số 69 TC/TCT ngày 5/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn , Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung vào cuối điểm 1, Mục I của Thông tư số 69 TC/TCT như sau:

Đối với các đơn vị hạch toán toàn ngành (Ngân hàng, Bưu điện, Điện lực...), các Tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp có các đơn vị thành viên là các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên nộp thuế môn bài theo mức 850.000 đồng/năm.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 12/1997/TC-TCT bổ sung Thông tư 69-TC/TCT 1996 về việc thu nộp thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 12/1997/TC-TCT Ngày ban hành 26/03/1997
Ngày có hiệu lực 01/01/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 12/1997/TC-TCT bổ sung Thông tư 69-TC/TCT 1996 về việc thu nộp thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close