BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31/1998/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 47/TT-TCT NGÀY 18/7/1997 VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Thi hành Điều 10 Nghị định số 66-HĐBT ngày 2/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về cá nhân và nhóm kinh doanh có mức vốn thấp hơn vốn pháp định quy định tại Nghị định số 221/HĐBT ngày 23/7/1991, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47 TC/TCT ngày 18/7/1997 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép kinh doanh theo Nghị định số 66-HĐBT ngày 2/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

Qua thời gian thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi điểm 1, Mục II Thông tư số 47 TC/TCT ngày 18/7/1997 như sau: Mức thu lệ phí cấp giấy phép đăng ký kinh doanh áp dụng thống nhất 30.000 đồng/giấy (ba mươi nghìn đồng); các quy định khác vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 47 TC/TCT ngày 18/7/1997 của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá tình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 31/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 47/TC/TCT-1997 về chế độ thu, nộp và quản lý cấp giấy phép kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 31/1998/TT-BTC Ngày ban hành 17/03/1998
Ngày có hiệu lực 01/04/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 31/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 47/TC/TCT-1997 về chế độ thu, nộp và quản lý cấp giấy phép kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close