Văn bản "Thông tư 42/1997/TCHQ-GSQL thực hiện Điều 10, Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/12.1998 và được thay thế bởi Thông tư 11/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành, có hiệu lực từ 16/12/1998

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/1997/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 42-TCHQ/GSQL NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 1997 HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 10, QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/TTG NGÀY 13/01/1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ PHI MẬU DỊCH

Hàng hoá nhập khẩu phimậu dịch là các loại hàng hoá không nhằm vào mục đích kinh doanh thu lợi nhuận,bao gồm hàng hoá dưới dạng quà biếu cá nhân, hàng hoá hành lý cá nhân của cánbộ công nhân viên chức đi công tác, học tập, lao động, hàng phục vụ cho các cánbộ nhân viên ngoại giao, các cơ quan đại diện, các tổ chức nước ngoài và cácloại tài sản di chuyển... các loại hàng hoá này khi nhập khẩu vẫn phải tuân thủcác quy định của Nhà nước về quản lý hàng hoá nhập khẩu.

Sau khi trao đổi thốngnhất với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu hàng hoá phimậu dịch như sau:

I. HÀNG LÀ QUÀ BIẾU CÁ NHÂN

- Được nhập khẩu phi mậu dịch dưới dạng quà biếu là vật đơnlẻ tính theo đơn vị tính của danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (thí dụmột chiếc, một đôi, một bộ...) hoặc đơn vị tính do Tổng cục Hải quan quy định(nếu chưa được quy định trong danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam) vớigiá trị không quá 20 triệu đồng/lô. Hàng phải nộp thuế nhập khẩu, thuế thu nhậptheo Luật định. Nếu vượt quá trị giá thì ngoài việc nộp thuế theo quy định, sẽbị xử phạt hành chính phần vượt theo Nghị định 16/CP của Chính phủ.

Cục Hải quan địa phương giải quyết thủ tục đối với lô hàngbằng hoặc vượt quá 10% trị giá theo quy định trên. Nếu trị giá vượt 10% thìphải báo cáo Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết theo từngtrường hợp cụ thể nhưng trị giá cho nhận không vượt quá 100% trị giá cho phép(20 triệu đồng).

- Các trường hợp là hàng gửi cho các tổ chức, cơ quan Nhànước, doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam thì được coi như hàng viện trợ nhân đạocho không và được quản lý theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

II. NHẬP KHẨU XE ÔTÔ CÁC LOẠI, XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Thực hiện theo các quy định tại Văn bản số 343/KTTH ngày20/01/1996 của Chính phủ về các loại xe nhập khẩu ngoài đường mậu dịch.

III. MỘT SỐ HÌNH THỨC NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH KHÁC:

- Hành lý cá nhân: Thực hiện theo các quy định tại Nghị định17/CP ngày 06/02/1995 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hảiquan.

- Hàng của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốctế tại Việt Nam thực hiện theo Nghị định 73/CP ngày 30/07/1994; các hoạt độngxuất nhập của các văn phòng đại diện kinh tế của nước ngoài tại Việt Nam thựchiện theo Nghị định 82/CP ngày 02/08/1994 và các Thông tư hướng dẫn của các Ngành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trướcđây trái với văn bản này đều bị bãi bỏ.

Cục trưởng Cục giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng CụcHải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Nếucó vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục để có hướng dẫn chỉ đạo.

 

Phạm Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/12/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 42/1997/TCHQ-GSQL thực hiện Điều 10, Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 42/1997/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 22/03/1997
Ngày có hiệu lực 22/03/1997 Ngày hết hiệu lực 16/12/1998
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 42/1997/TCHQ-GSQL thực hiện Điều 10, Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close