BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46/1998/TT/BTC NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN CHO CÔNG TY CHẾ BIẾN VÁN NHÂN TẠO

Thực hiện quyết định của Chính phủ tại Công văn số 6674/KHTH ngày 27/12/1997 về giải quyết khó khăn cho Công ty Chế biến ván nhân tạo.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Những sản phẩm ván nhân tạo được thực hiện theo quy định tại Điểm 4 Công văn số 6674/KTTH ngày 27/12/1997 của Chính phủ là các loại ván chế biến từ ván dăm, ván sợi. Trong đó:

a. Ván dăm là loại ván được sản xuất từ các loại vật liệu có chứa celulo như gỗ, tre, nứa, rơm rạ, lau, sậy, bã mía... các loại vật liệu này được băm nhỏ, nghiền thành dăm nhỏ. Sau đó trộn keo và ép thành ván.

b. Ván sợi là loại ván được sản xuất từ sợi gỗ, sợi cọ, dừa... được tách thành mảnh, nghiền thành sợi nhỏ, rồi trộn keo ép lại thành ván.

2. Trong Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động sản xuất các loại ván nhân tạo như ván gỗ dán, ván ép khối, ép mảnh.

3. Thuế doanh thu đối với việc sản suất các loại ván nhân tạo quy định tại điểm 1 trên đây được áp dụng thuế suất thuế doanh thu là 2% kể từ ngày 1/1/1998 (áp dụng thuế suất như đối với sản xuất giấy và sản phẩm bằng giấy theo khoản 11 Mục I của Biểu thuế doanh thu ban hành kèm theo Nghị định số 96/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu).

4. Cơ sở sản xuất ván nhân tạo nếu có các hoạt động sản xuất kinh doanh khác phải hạch toán doanh thu riêng cho từng loại sản phẩm có thuế suất thuế doanh thu khác nhau. Trường hợp không hạch toán riêng được doanh thu thì phải nộp thuế doanh thu với thuế suất cao nhất.

5. Trường hợp Công ty sản suất chế biến ván nhân tạo theo quy trình khép kín: Sản xuất ra ván nhân tạo, rồi dùng ván này sản xuất ra các sản phẩm hoàn thiện là bàn, giường, tủ... và các sản phẩm khác từ ván nhân tạo, khi tiêu thụ sản phẩm, thì phải nộp thuế doanh thu với suất thuế là 6% (Điểm 10 Mục I Biểu thuế doanh thu ban hành kèm theo Nghị định số 96/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ).

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 46/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công văn của Chính phủ về việc giải quyết khó khăn cho Công ty chế biến ván nhân tạo do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 46/1998/TT-BTC Ngày ban hành 09/04/1998
Ngày có hiệu lực 24/04/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 46/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công văn của Chính phủ về việc giải quyết khó khăn cho Công ty chế biến ván nhân tạo do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close