BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 49/1998/TT/BTC NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 66 TT/LB NGÀY 12/8/1994 VỀ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ LÃNH SỰ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 83 TT-LB NGÀY 4/10/1993

Thi hành Nghị định số 189/HĐBT ngày 4/6/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 83 TT/LB ngày 4/10/1993 quy định chế độ thu phí, lệ phí lãnh sự ở nước noài và Thông tư số 66 TT/LB ngày 12/8/1994 sửa đổi mức thu phí, lệ phí Lãnh sự tại Thông tư số 83 TT/LB ngày 4/10/1993;

Để thi hành Quyết định số 767/TTg ngày 17/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài và theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 304 NG-UBNV ngày 16/3/1998, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi bổ sung, sửa đổi điểm 1, Thông tư số 66 TT/LB ngày 12/8/1994 như sau:

Phí, lệ phí lãnh sự đối với người Việt Nam định cư tại Thái Lan thu bằng 50% mức thu quy định tại Thông tư số 83/TT-LB ngày 4/10/1993. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung khác không đề cập tại Thông tư này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 66 TT/LB ngày 12/8/1994 và Thông tư số 83/TT-LB ngày 4/10/1993 của liên Bộ Tài chính - Ngoại giao quy định về việc thu phí, lệ phí lãnh sự.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan đại diện báo cáo về Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 49/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66-TT/LB-1994 sửa đổi mức thu phí, lệ phí lãnh sự tại Thông tư 83-TT/LB-1993 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 49/1998/TT-BTC Ngày ban hành 13/04/1998
Ngày có hiệu lực 28/04/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 49/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66-TT/LB-1994 sửa đổi mức thu phí, lệ phí lãnh sự tại Thông tư 83-TT/LB-1993 do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close