BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 54/1998/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 71 TT/LB NGÀY 05/12/1991 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - NGOẠI GIAO - NỘI VỤ VỀ MỨC THU LỆ PHÍ HỘ CHIẾU

Căn cứ Quyết định số 276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Thủ tướng Chỉnh phủ) về thống nhất quản lý phí, lệ phí;
Để bù đắp chi phí cần thiết phục vụ việc quản lý xuất nhập cảnh, phù hợp với thông lệ quốc tế, theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 232/BNV (A11) ngày 28/3/1998 và của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 355/NG-LS ngày 26/3/1998 về việc mức giá hộ chiếu mới. Sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên Bộ số 71 TT/LB ngày 05/12/1991 của liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội vụ về Quy định việc thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ, chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú như sau:

Sửa đổi quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất, điểm 1, Biểu giá thu lệ phí ban hành theo quy định tại điểm 1, mục III Thông tư liên Bộ số 71 TT/LB ngày 05/12/1991 của liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội vụ về Quy định việc thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ, chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú về mức thu lệ phí hộ chiếu (bao gồm cả thị thực lần đầu và thu hồi hộ chiếu) là: 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng chẵn)/một cuốn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định khác không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 71 TT/LB ngày 05/12/1991 của liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội vụ và Thông tư số 26 TC/HCVX ngày 29/3/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung về chế độ thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu các loại giấy tờ chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 54/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 71-TT/LB-1991 về mức thu lệ phí hộ chiếu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 54/1998/TT-BTC Ngày ban hành 18/04/1998
Ngày có hiệu lực 03/05/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 54/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 71-TT/LB-1991 về mức thu lệ phí hộ chiếu do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close