Văn bản "Thông tư 59 TC/NSNN năm 1995 sửa đổi mục lục ngân sách Nhà Nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/10.1999

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59TC/NSNN

Hà Nội ngày 25 tháng 7 năm 1995

 

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 59 TC/NSNN NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 1995 ƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào chỉ thị 317/TTg ngày 26/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 56 TTLB/TC - NV ngày 17/7/1995 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ về tăng cường công tác trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.
Để tạo điều kiện cho các cơ quan Tài chính và Kho bạc theo dõi riêng số thu nộp tiền phạt nói trên vào NSNN (NSTW hưởng 100%) để NSTW có nguồn bố trí cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đô thị theo kế hoạch tài chính hàng năm được duyệt, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung mục thu mới của Mục lục NSNN hiện hành như sau:

Mở mục 38 (mới) "Thu tiền phạt về vi phạm điều lệ trật tự an toàn giao thông và đô thị ". Khi nộp tiền phạt nói trên vào NSNN chứng từ nộp tiền ghi chương 99A, loại 14, Khoản 01, hạng 9, mục 38 - Thay thế mục 45 đã quy định tại Thông tư số 56 TTLB- NV ngày 17/7/1995 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/1995. Các Bộ, các ngành, các đơn vị, địa phương, các cơ quan tài chính, cơ quan thuế và Kho bạc Nhà nước, các cấp tổ chức hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc hạch toán kế toán và quyết toán số thu tiền phạt nói trên vào NSNN theo đúng quy định tại Thông tư này.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/10/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 59 TC/NSNN năm 1995 sửa đổi mục lục ngân sách Nhà Nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 59TC/NSNN Ngày ban hành 25/07/1995
Ngày có hiệu lực 01/08/1995 Ngày hết hiệu lực 16/10/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 59 TC/NSNN năm 1995 sửa đổi mục lục ngân sách Nhà Nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close