BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67-TC/VI

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 67 TC/VI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 10 TC/VI NGÀY 24/01/1995 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ TRONG CHỈ THỊ SỐ 426/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để tăng cường quản lývà khuyến khích thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch Bộ Tài chính sửa đổi điểm 3mục III của Thông tư số 10 TC/VI ngày 21 tháng 01 năm 1995 của Bộ Tài chínhhướng dãn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị số 426/TTg của Thủ tướngChính phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan như sau:

3. Nguồn trích 2% (hai phần trăm) tổng số thu thuế xuất nhậpkhẩu tiểu ngạch:

+ Trích 30% tổng số tiền được trích nộp về Tổng cục Hải quan(tuỳ theo số được trích của từng tỉnh), để Tổng cục Hải quan điều hoà cho Hảiquan các tỉnh có số thu thấp. Số tiền này được sử dụng để mua sắm, xây dựng,sửa chữa phục vụ cho công tác thu thuế xuất nhập khẩu qua biên giới đất liền.

+ Số còn lại được để lại Cục Hải quan tỉnh và phân phối sửdụng như sau:

- Trích 30% tổng số được để lại để trợ cấp cho cán bộ, côngnhân viên làm nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch kể cả lực lượng phốihợp như Biên phòng, Kho bạc, Công an... Mức trợ cấp tối đa không quá 150.000đồng/người/tháng đối với người trực tiếp và 100.000 đồng/người/tháng đối vớigián tiếp.

- Trích 30% số tiền được để lại để chuyển cho chính quyềnđịa phương các cấp (xã, huyện, tỉnh) đã tổ chức và tạo điều kiện cho Hải quanhoàn thành nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch. Số tiền này chính quyềnđịa phương được dùng để thưởng cho cá nhân, tập thể có công đóng góp trực tiếpvà gián tiếp đối với công tác thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch và đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng cho các cửa khẩu có số thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch.

- Trích 10% số tiền được để lại để chi cho công tác tuyêntruyền, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và khen thưởng cho các cá nhân và đơn vịhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Số còn lại (kể cả số chi chưa hết của các nội dung trên)để mua sắm, xây dựng, sửa chữa phục vụ cho công tác thu thuế xuất nhập khẩutiểu ngạch.

Thời gian thực hiện được áp dụng từ 01 tháng 01 năm 1996.

Để đảm bảo việc trích thưởng và cấp phát kịp thời hàng thángTổng cục Hải quan tổng hợp số thu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước gửi Bộ Tàichính để Bộ Tài chính làm căn cứ cấp phát.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết việc quản lý, sử dụngcác nội dung trên và chịu trách nhiệm về việc sử dụng đúng mục đích, đúng đốitượng và hiệu quả.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 67-TC/VI-1996 sửa đổi Thông tư 10-TC/VI-1995 hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 67-TC/VI Ngày ban hành 31/10/1996
Ngày có hiệu lực 01/01/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 67-TC/VI-1996 sửa đổi Thông tư 10-TC/VI-1995 hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close