BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 85 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Qua thời gian thực hiện Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tầu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam", có một số vướng mắc cần thiết phải được giải thích rõ để đảm bảo thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm như sau:

1. Về đối tượng nộp thuế:

Đối tượng nộp thuế cước theo quy định tại điểm 1, mục I Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính là tất cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài dùng tàu biển thuộc sở hữu của mình hoặc thuê tàu thuộc sở hữu của người khác, kể cả trường hợp không có tàu nhưng có hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá từ các cảng biển Việt Nam ra các cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển Việt Nam, bao gồm trực tiếp vận chuyển hàng hoá hay gián tiếp vận tải thông qua đơn vị vận tải nước ngoài khác thực hiện mà đơn vị vận tải này chịu trách nhiệm pháp lý đối với hàng hoá của chủ hàng.

2. Về trách nhiệm kê khai nộp thuế:

Trách nhiệm kê khai nộp thuế quy định tại điểm 2, mục IV Thông tư số 85 TC/TCT là chủ tàu biển bao gồm cả các tổ chức, cá nhân vận tải nước ngoài khi vào cảng của Việt Nam thực hiện việc vận chuyển hàng hoá xuất khẩu hoặc vận chuyển hàng hoá giữa các cảng Việt Nam, có trách nhiệm kê khai đúng doanh thu tính thuế cước, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan khác cho đơn vị đại lý, làm căn cứ xác định thuế cước phải nộp.

Việc thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền thuế cước phải nộp ghi trên biên lai thu thuế cước do đơn vị đại lý làm nhiệm vụ thu và nộp thay thuế cước cho các tổ chức và cá nhân vận tải nước ngoài.

Các tổ chức và cá nhân vận tải nước ngoài không thực hiện đúng các quy định nêu trên, thì bị xử lý truy thu, phạt thuế theo quy định của Luật thuế doanh thu, Luật thuế lợi tức.

Các đối tượng nộp thuế, tổ chức khấu trừ thuế và cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện theo đúng các hướng dẫn tại Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 68/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 85-TC/TCT-1994 thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 68/1998/TT-BTC Ngày ban hành 19/05/1998
Ngày có hiệu lực 03/06/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 68/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 85-TC/TCT-1994 thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close