BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 69/1998/TT/BTC NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ NHẬP KHẨU THÓC,GẠO Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn thay mặt Thủ tướng Chính phủ về việc lưu thông gạo ở thị trường phía Bắc, thông báo tại Công văn số 98/VPCP-KTTH ngày 5/5/1998 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc áp dụng thuế nhập khẩu thóc gạo ở các tỉnh phía Bắc cụ thể như sau:

1. Thực hiện không thu thuế nhập khẩu đối với các lô hàng thóc và gạo các loại của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và cá nhân nhập khẩu tại các cửa khẩu của các tỉnh phía Bắc có Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu kể từ ngày 01/06/1998 đến hết ngày 31/07/1998.

2. Đối với các lô hàng thóc và gạo các loại không thuộc đối tượng phạm vi áp dụng nêu trên thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 861A TC/QĐ/TCT ngày 15/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu.

3. Tổ chức thực hiện: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/1998. Sau ngày 31/07/1998 các lô hàng thóc, gạo thuộc đối tượng được áp dụng tại điểm 1 Thông tư này thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 861 TC/QĐ/TCT ngày 15/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đề nghị Tổng cục Hải quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung cho phù hợp.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 69/1998/TT-BTC thực hiện thuế nhập khẩu thóc, gạo ở các tỉnh phía Bắc do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 69/1998/TT-BTC Ngày ban hành 19/05/1998
Ngày có hiệu lực 01/06/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 69/1998/TT-BTC thực hiện thuế nhập khẩu thóc, gạo ở các tỉnh phía Bắc do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close