Văn bản "Thông tư 70/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 24/1999/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2001 và được thay thế bởi Thông tư 25/2001/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc do Bộ Tài Chính ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2001

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70/1999/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 24/1999/BTC-TT NGÀY 4/3/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ.
Để khắc phục sơ xuất trong quá trình in ấn văn bản, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4/3/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc như sau:

1. Bổ sung điểm 2, mục II như sau:

Tập thể được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Được thưởng 400.000 đồng.

2. Sửa đổi tiết 2.1, điểm 2, mục II như sau:

Tập thể lao động giỏi, đơn vị giỏi được thưởng tiền không quá một tháng lương tối thiểu, mức thưởng 100.000 đồng.

Thông tư này được thực hiện từ ngày 15/8/1998. Các quy định khác tại Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4/3/1999 của Bộ Tài chính không thay đổi.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 70/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 24/1999/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 70/1999/TT-BTC Ngày ban hành 10/06/1999
Ngày có hiệu lực 15/08/1998 Ngày hết hiệu lực 01/01/2001
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 70/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 24/1999/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close