BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75-TC/TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75-TC/TCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN TỶ GIÁ QUY ĐỔI NGOẠI TỆ RA ĐỒNG VIỆT NAM ĐỂ NỘP THUẾ VÀO CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ các Luật thuế và Pháp lệnh thuế hiện hành.
Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Sau khi trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ tài chính hướng dẫn việc quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu NSNN như sau:

Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu NSNN là tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm nộp ngân sách.

Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tỷ giá trên làm cơ sở để xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trái với hướng dẫn tại thông tư này đều bãi bỏ. Không áp dụng quy định này đối với các trường hợp đã nộp thuế, quyết toán thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/11/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 75-TC/TCT-1997 hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 75-TC/TCT Ngày ban hành 30/10/1997
Ngày có hiệu lực 14/11/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 75-TC/TCT-1997 hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close