Em được cho làm con nuôi người cậu từ lúc 12 tuổi đến nay, nên em đã nhập vào hộ khẩu gia đình cậu. Nay em đã thành niên, em có quyền chuyển khẩu về hộ khẩu mẹ ruột em không? Cảm ơn

Trả lời

 Thân gửi anh/chị
Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

-  Luật cư trú

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

 

Khoản 1 Điều 9 Luật cư trú ghi nhận một trong những quyền của công dân về cư trú là: “Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Để nhập lại vào hộ khẩu của mẹ bạn, bạn phải đáp ứng điều kiện về đăng ký thường trú quy định tại Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013, cụ thể tại Điều 19 nếu đăng ký thường trú tại tỉnh hoặc khoản 2 Điều 20 nếu đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

“Điều 19. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.”

“Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

…2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

       a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;…”

Do bạn muốn thay đổi nơi cư trú về theo hộ khẩu của mẹ đẻ thì hoàn toàn đủ điều kiện đăng ký thường trú như quy định trên đây.

Để thay đổi nơi cư trú, bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 21 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013, Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, người đăng ký thường trú nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã nếu thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh nếu thuộc tỉnh.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chữ ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  • Bản khai nhân khẩu;
  • Giấy chuyển hộ khẩu nếu chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; hoặc chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  • Giấy khai sinh.

Khi hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú và bạn được nhập tên trong sổ hộ khẩu của mẹ bạn, thông tin cá nhân của bạn chỉ thay đổi về địa chỉ đăng ký thường trú, các thông tin cá nhân khác không bị thay đổi.

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của anh/chị. Đồng thời, Anh/Chị lưu ý, nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể. 
TRÂN TRỌNG

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.