Memorandum of Understanding*
 

 

between

 

(Partner)

 

and

 

(Partner)

 

This Memorandum of Understanding (“MOU” or “Agreement”) sets for the terms and understanding between (partner) and (partner) to (description of activity).

1. Background

(General description of the Agreement)

2. Purpose

This MOU will (purpose/goals of partnership)

The above goals will be accomplished by undertaking the following activities:

(List and describe the activities that are planned for the partnership and who will do what)

 3. Contact Information

Partner name

Partner representative

Position

Address

Telephone

Fax

E-mail

Partner name

Partner representative

Position

Address

Telephone

Fax

E-mail

4. Roles and Responsibilities of the Parties

 (Describe partners’ responsibilities under this Agreement)

 5. Funding

(Specify that this MOU is not a commitment of funds)

6. Duration

This MOU is at-will and may be modified by mutual consent of authorized officials from (list partners). This MOU shall become effective upon signature by the authorized officials from the (list partners) and will remain in effect until modified or terminated by any one of the partners by mutual consent. In the absence of mutual agreement by the authorized officials from (list partners), this MOU shall end on (end date of the partnership).

 

 

 

________________________

Partner name

Organization, position

Date

 

 

 

 

________________________

Partner name

Organization, position

Date

It’s important to note that this document is not customized for your particular situation. If you’re using such document for serious matters, it’s highly recommended that you customize and edit them to fit your situation.

Vui lòng chú ý rằng tài liệu này chưa được soạn riêng theo yêu cầu riêng biệt của bạn. Nếu bạn muốn dùng tài liệu này, chúng tối khuyến khích bạn nên sửa đổi cho phù hợp với mục đích của bạn.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.