LOGO KHÁCH SẠN/

HOTEL LOGO

Tên khách sạn/Hotel name: .........................................................................

Địa chỉ/Address: ...........................................................................................

Số điện thoại/Tel: .........................................................................................

Email: ............................................................................................................

 MẪU PHIẾU ĐẶT PHÒNG

Tên công ty:

Số điện thoại:

Số Fax:

Người đặt phòng:


Thông tin đặt phòng

  Họ tên khách hàng:

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Ngày đến:   ...…../……/ 20…

Thời gian đến dự kiến: ………….

Ngày đi:      .….../….…/ 20…

 Số lượng phòng: …………….

 

Loại phòng

 

 

 

Single

Twin

Double

Triple

Connecting room

Standard

 

 

 

 

 

Superior

 

 

 

 

 

Deluxe

 

 

 

 

 

Suite

 

 

 

 

 

Phòng hút thuốc:

  Có   ☐                             Không ☐

Đặt phòng

đảm bảo

  Có   ☐                              Không ☐

 

Thông tin chuyến bay

 

Số hiệu chuyến bay:

Thời gian đến dự kiến:

Yêu cầu đón tại sân bay:                    Có ☐                           Không ☐


Phương thức thanh toán

 

Tài khoản cá nhân ☐

  Đặt cọc ☐

 

  Thanh toán trước ☐

Tài khoản công ty ☐

Chỉ giá phòng ☐

 Giá phòng và ăn sáng ☐

 Tất cả chi phí ☐

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.