[NGÀY/THÁNG/NĂM]

[THÔNGTIN LIÊN HỆ]

[ĐỊA CHỈ]

CHỦ ĐỀ: DỊCH VỤ PHÂN TÍCH NHU CẦU HOẠT ĐỘNG MIỄN PHÍ

Kính gửi Anh/chị,

Anh/chị đang nghĩ việc đổi mới quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa các nguồn lực. Dịch Vụ Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Miễn Phí có thể là một giải pháp cho bạn.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm những công việc sau :

 • Chuyên gia phân tích hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ với Anh/chị tại văn phòng của Công ty. Chuyên gia sẽ đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh và sơ bộ chỉ ra các hoạt động nào nên cải tiến, cần áp dụng quy trình thích hợp cũng như thiết bị công nghệ mới vào kinh doanh;
 • Trong vòng … ngày kể từ buổi gặp cùng chuyên gia,  Anh/chị sẽ nhận được báo cáo kết quả phân tích hoạt động kinh doanh trên cơ sở tài liệu cung cấp. Báo cáo bao gồm:
 1. Các vấn đề đang gặp phải trong kinh doanh của Doanh nghiệp;

 2. Biện pháp khắc phục các vấn đề được nêu;

 3. Đề xuất các hệ thống trang thiết bị công nghệ của công ty chúng tôi có thể khắc phục được các vấn đề của Công ty, cùng với báo giá cho các thiết bị thuê hoặc mua được chúng tôi đề xuất;

Việc phân tích nhu cầu doanh nghiệp là hoàn toàn miễn phí. Khách hàng không có nghĩa vụ mua hay lắp đặt sản phẩm của chúng tôi, nhưng báo cáo phân tích nhu cầu doanh nghiệp luôn có ích cho Khách hàng ở một mức độ nhất định;

 

Trân trọng[TÊN]
[CHỨC VỤ]
[SỐ ĐIỆN THOẠI]

[EMAIL]

 

 

[NGÀY/THÁNG/NĂM]
[DATE]
[THÔNGTIN LIÊN HỆ]
[CONTACT NAME]
[ĐỊA CHỈ]
[ADDRESS]

CHỦ ĐỀ: PHÂN TÍCH NHU CẦU HOẠT ĐỘNG MIỄN PHÍ

OBJECT: FREE BUSINESS NEEDS ANALYSIS

Kính gửi Anh/chị,

Dear Mr/Ms,

Anh/chị đang nghĩ việc đổi mới quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa các nguồn lực. Dịch Vụ Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Miễn Phí có thể là một giải pháp cho bạn.

Do you think that upgrading your business processes might make sense, but not sure what you need or what to do next. Our Free Business Needs Analysis might be the answer.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm những công việc sau :

The scope of work:

 • Chuyên gia phân tích hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ với Anh/chị tại văn phòng của Công ty. Chuyên gia sẽ đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh và sơ bộ chỉ ra các hoạt động nào nên cải tiến, cần áp dụng quy trình thích hợp cũng như thiết bị công nghệ mới vào kinh doanh;
 • Our business specialists will visit your office. We will look at your complete operations, and which areas could be made more efficient through better processes and technologes;
 • Trong vòng … ngày kể từ buổi gặp cùng chuyên gia,  Anh/chị sẽ nhận được báo cáo kết quả phân tích hoạt động kinh doanh trên cơ sở tài liệu cung cấp. Báo cáo bao gồm
 • Within … days from the date of meeting with our business specialists, you’ll receive a written report that gives the results of our Business Needs Analysis pursuant to the documents provided. It will include:
 1. Các vấn đề đang gặp phải trong kinh doanh của Doanh nghiệp;
  The problems encountered in business;

 2. Biện pháp khắc phục các vấn đề được nêu;
  Remedies on the issues raised;

 3. Đề xuất các hệ thống trang thiết bị công nghệ của công ty chúng tôi có thể khắc phục được các vấn đề của Công ty, cùng với báo giá cho các thiết bị thuê hoặc mua được chúng tôi đề xuất;
  Proposing our equipment and technology systems can that help to overcome the problems of the company, along with cost estimates for purchase or lease of the recommended systems and applications;

Việc phân tích nhu cầu doanh nghiệp là hoàn toàn miễn phí. Khách hàng không có nghĩa vụ mua hay lắp đặt sản phẩm của chúng tôi, nhưng báo cáo phân tích nhu cầu doanh nghiệp luôn có ích cho Khách hàng ở một mức độ nhất định;

There’s no cost for this Business Needs Analysis. There is no obligation or sales pressure of any kind. Even if you don’t have us put in a system for you, you’ll find this analysis of your business processes and computing needs interesting – and useful;

 

Trân trọng

Sincerely


[TÊN]
[NAME]
[CHỨC VỤ]
[TITLE]
[SỐ ĐIỆN THOẠI]
[PHONE NUMBER]
[EMAIL]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.