Câu hỏi:

Năm ngày trước tôi cho bạn mượn chiếc xe Air Blade (không có hợp đồng mượn). Đến nay bạn của tôi vẫn chưa thấy về, tôi đã báo công an địa phương, hiện đang điều tra và tìm kiếm bạn của tôi. Nếu bạn tôi bán xe, tôi có quyền khởi kiện đòi bồi thường không?

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của anh/chị (anh) đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

I.              CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

-          Bộ luật dân sự 2015 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

-            Bộ luật tố tụng dân sự 2015 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015.

II.          Ý KIẾN TƯ VẤN:

-                Theo quy định Bộ luật dân sự về hợp đồng mượn tài sản

“Điều 494. Hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.’’

-                Về quyền yêu cầu bồi thương thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 quy định

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bồi thường thiệt hại””

Căn cứ thông tin anh cung cấp thì hợp quan hệ cho mượn xe của anh và bạn của anh đã xác lập hợp đồng mượn tài sản theo quy định tại Điều 494 Bộ Luật dân sự 2015, do vậy bạn của anh phải có nghĩa vụ hoàn trả lại tài sản (xe Air Blade) khi hết thời hạn mượn hoặc đã đạt được mục đích mượn. Việc không trả lại tài sản của bạn anh đã vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu của anh đối với chiếc xe máy.Vì vậy, anh có quyền yêu cầu bạn anh bồi thường thiệt hại

-                Theo quy định tại Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 về quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cụ thể:

Điều 4. Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác...”

Do vậy, nếu bạn anh không tự nguyên trả xe hoặc bồi thường thiệt hại anh có quyền khởi kiện tới Tòa án nơi bạn anh cư trú, làm việc để yêu cầu  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

III.       LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.