Câu hỏi
Tôi có cho một người bạn vay tiền bằng giấy viết tay, có ghi ngày/tháng/năm vay, có chữ kí người vay, nhưng không ghi địa chỉ người vay và người cho vay. Khi tôi đòi tiền thì người vay không trả và cãi đó là tờ giấy nháp. Vậy tôi có thể kiện để đòi tiền không ?

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ:              

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

II.Ý KIẾN TƯ VẤN:          

Trên cơ sở căn cứ pháp lý như quy định tại phần I, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 463 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về Hợp đồng vay tài sản  Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định

 Bộ Luật dân sự 2015, quy định riêng về hình thức của hợp đồng đã được xóa bỏ và hình thức hợp đồng sẽ áp dụng tương tự hình thức của giao dịch dân sự Theo quy định tại Điều 119 Bộ Luật dân sự 2015 về Hình thức giao dịch dân sự “1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể  2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.”.

Như vậy, theo Điều 119 Bộ Luật dân sự 2015 Hình thức của hợp đồng bao gồm cả hình thức bằng văn bản và Điều 463 Bộ luật dân sự cũng không quy định về hình thức của hợp đồng vay tài sản phải được công chứng, chứng thực và ghi chi tiết địa chỉ của bên vay và bên cho vay nên Anh/Chị có thể kiện đòi tiền được

Đối với trường hợp của Anh/Chị cũng không quy định về thời hạn thanh toán nên anh chị có thể căn cứ vào Điều 469 Bộ Luật này về việc thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn 1. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, trước khi gửi đơn ra Tòa, Anh/Chị phải báo trước một thời một thời gian hợp lý, nếu bên vay không chịu thanh toán thì Anh/Chị mới có thể khởi kiện yêu cầu thanh toán

III.       LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.