Câu hỏi: Doanh nghiệp của chúng tôi là một doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giám định thương mại. Tôi có tìm hiểu và thấy mình phải đăng ký con dấu nghiệp vụ giám định thương mại. Tuy nhiên, ngoài thủ tục đăng ký con dấu nghiệp vụ giám định thương mại tôi có phải đăng ký chữ ký giám định không. Mong Website hỗ trợ giúp tôi.

 I.                   CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

-                 Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 quy định về hoạt động thương mại.

-                Nghị định số 120/2011/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại.

-               Nghị định số 20/2006/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/02/2006 quy định chi tiết Luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

-                 Thông tư số 01/2015/TT-BCTdo Bộ công thương ban hành ngày 12/01/2005 quy định thủ tục đăng kí dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

-                 Nghị định số 125/2014/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006.

-                 Các văn bản pháp luật khác liên quan.

II.               Ý KIẾN TƯ VẤN:

Trên cơ sở căn cứ pháp lý như quy định tại phần 1, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:         

1.                 Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại:

-             Theo quy định của Luật thương mại 2005, những điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại:

-                  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

-                  Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 259 của Luật này;

-                Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

Như vậy:

-               Doanh nghiệp của quý khách hàng là công ty TNHH 2 thành viên đã đáp ứng điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật;

-               Các giám định viên tại công ty của Quý khách hàng phải có trình độ phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định, có chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật (nếu có), có ít nhất 03 năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hóa, dịch vụ.

-                Công ty Quý khách hàng đã đăng kí mã số thuế và dấu nghiệp vụ giám định thương mại, do đó, đã đủ điều kiện để kinh doanh trong lĩnh vực này.

2.                 Đăng kí chữ kí trong chứng thư giám định thương mại:

Theo quy định của Luật thương mại 2005 và các văn bản pháp luật khác liên quan:

-                 Trong chứng thư giám định, phải có chữ kí của người đại diện theo thẩm quyền của công ty và phải được đóng dấu nghiệp vụ đã đăng kí tại Sở công thương.

-             Trong chứng thư giám định được ủy quyền phải ghi rõ họ tên người ủy quyền và phải đóng dấu nghiệp vụ.

Như vậy, pháp luật chỉ quy định về việc đăng kí dấu nghiệp vụ, không quy định về việc đăng kí chữ kí trong chứng thư giám định thương mại. Nên quý khách hàng không cần thiết phải đăng kí chữ kí trong chứng thư giám định thương mại.

III.            Lưu ý:

-               Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

-           Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.