Có được dùng cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông?

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính (Theo Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014).

Doanh nghiệp có thể trả cổ tức theo các hình thức:

- Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải thực hiện bằng đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông;

- Chi trả bằng cổ phần của công ty;

- Chi trả bằng tài sản khác theo quy định tại Điều lệ của công ty.

Điều đó được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 132. Trả cổ tức

3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Như vậy, Công ty được quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phần của Công ty, dù được trả thông qua hình thức nào thì cổ tức cũng phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Các doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động ổn định nhiều năm thường chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều Doanh nghiệp chọn hình thức chia cổ tức bằng cổ phần để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của mình. Việc chọn hình thức trả cổ tức là tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của Anh/Chị về vấn đề nêu trên. Câu trả lời này chỉ mang tính chất tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp qua mục Câu hỏi trên Website http://thegioiluat.vn để được giải đáp thắc mắc.

THEGIOILUAT.VN

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.