Chào Thế Giới Luật, hiện tại tôi muốn thay đổi tên của mình vì lý do trước đây cha mẹ tôi có đặt tên nhưng tên của tôi khá xấu và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, danh dự và nhân phẩm của tôi, khi người ta gọi tên tôi là tôi lại thấy ngại. Tôi muốn được đổi tên để sử dụng tiện hơn trong cuộc sống cũng như không bị cảm giác tư ti khi người khác gọi tên nữa.


Lời đầu tiên, thay mặt Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến dịch vụ của Website chúng tôi. Từ thông tin được Anh/Chị cung cấp, chúng tôi hiểu rằng. Anh chị đang muốn tư vấn về việc thay đổi tên của mình và điều kiện thay đổi tên.
Trên cơ sở đó, bằng thư vấn này chúng tôi sẽ tư vấn cho Anh/Chị về những điều kiện để thay đổi tên.
Sau đây là nội dung tư vấn:

I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Hộ Tịch số 60/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2014;

II. Ý KIẾN TƯ VẤN:

Trên cơ sở căn cứ pháp lý như quy định tại phần I, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:
1.             Quyền thay đổi tên:
Theo quy định tại pháp luật về Hộ Tịch:

Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch
1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.
2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Như vậy: Cá nhân có quyền thay đổi họ, chữ đệm và tên nếu tuân theo căn cứ của pháp luật dân sự
2.             Điều kiện về thay đổi tên:
Theo quy định tại khoản 01 Điều 28 Bộ Luật Dân Sự 2015:

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy: Căn cứ theo thông tin của anh chị cung cấp và áp dụng pháp luật vào trường hợp nếu trên anh chị có quyền thay đổi tên của mình vì lý do việc sử dụng tên của gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của Anh/Chị.
3.         Thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch:
Theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch quy định.
a. Hồ sơ bao gồm:
+ Phiếu đề nghị  đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc( nộp tờ khai theo mẫu quy định);
+ Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.
b. Thời hạn thực hiện:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ và việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở.
c. Thẩm quyền:
Ủy ban nhân dân cấp xã

III.  LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.
Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.
Trân trọng cảm ơn!

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.