Chào luật sư, tôi là Lam, tôi vừa được Công ty ở Lâm Đồng tuyển vào làm. Tôi muốn hỏi là nếu các công việc mà tôi làm không đúng như đã ghi trong mục “Công việc” trong hợp đồng lao động thì tôi có được quyền từ chối làm hay không? Cảm ơn luật sư.

Trả lời

Thân gửi Anh/Chị,

Liên quan đến nội dung câu hỏi của Anh/Chị, chúng tôi giải đáp như sau

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2013 (sau đây gọi tắt là “Bộ luật lao động năm 2012”)

2. Ý kiến tư vấn:

Điều 30 và Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên.

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Các công việc mà Anh/Chị đang làm, đã làm hoặc có thể sẽ làm không đúng như đã ghi tại mục “Công việc” trong hợp đồng lao động với Công ty tại Lâm Đồng (do không được cung cấp thông tin nên chúng tôi tạm gọi là Công ty A). Áp dụng với các quy định nêu trên, Anh/Chị có quyền từ chối làm các công việc khác với nội dung công việc trong hợp đồng lao động (căn cứ theo Điều 30); hoặc Anh/Chị phải làm công việc theo sự sắp xếp của Công ty A nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 31.

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của Anh/Chị. Đồng thời, Anh/Chị lưu ý, nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể.

TRÂN TRỌNG

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.