Điều kiện để chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai?​

Trả lời:

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Bộ luật dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017);
- Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015).

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

Bất động sản là một loại tài sản được quy định tại khoản 1 Điều 107 của Bộ luật dân sự năm 2015 bao gồm:
STT LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN
1    Đất đai;
2    Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;
3    Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;
4    Tài sản khác theo quy định của pháp luật.
 
Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, pháp luật chỉ điều chỉnh bất động sản là nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

4. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
...


Sau đây là những điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được chuyển nhượng, bao gồm:
  • Đầu tiên, bất động sản hình thành trong tương lai đó phải được đưa vào kinh doanh, gồm những điều kiện được quy định tại Điều 55 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 như sau:
STT ĐIỀU KIỆN
1    Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.
2    Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.
   Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.
 
  • Thứ hai, về vấn đề bảo lãnh của Ngân hàng thương mại trong cho bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 như sau:

1. Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

2. Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua.

Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua.

3. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

4. Việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều này và quy định của pháp luật về bảo lãnh.

Cần lưu ý vấn đề về:  "Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng" trong điều kiện này.
 
  • Cuối cùng, về vấn đề thanh toán giữa các bên trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lại được quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 như sau:

1. Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

2. Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

ĐIỀU KIỆN NHƯ SAU:

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG

Trường hợp bên bán, bên cho thuê mua chưa bàn giao nhà, công trình xây dụng cho khách hàng.

-   Việc thanh toán chia làm nhiều lần, gồm:

  • Lần đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng.
  • Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản.

-   Tổng số lần thanh toán không quá 70% giá trị hợp đồng.

-   Trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

 

Trường hợp bên bán, bên cho thuê mua bàn giao nhà, công trình xây dụng cho khách hàng nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

-   Bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

-  Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.


Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với thắc mắc của Anh/Chị. Ý kiến tư vấn này chỉ mang tính chất tham khảo, việc áp dụng nội dung của tư vấn này còn tùy vào từng vụ việc và hoàn cảnh cụ thể. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, Anh/Chị vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp qua mục Câu hỏi trên Website http://thegioiluat.vn, chúng tôi sẽ giải đáp cho Anh/Chị trong thời gian nhanh nhất có thể.

THEGIOILUAT.VN


 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.