Tôi có đưa tiền cho người quen để mua một loại gỗ nhưng khi lấy gỗ thì loại gỗ được giao không phải loại gỗ tôi cần lấy (ban đầu bên bán lấy mẫu cho tôi đúng loại tôi cần). Vậy tôi muốn lấy lại tiền thì tôi phải làm như thế nào, tôi có thể khởi kiện được không?

Căn cứ vào thông tin của Anh/Chị cung cấp, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:

I.              CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Để đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý khách hàng, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

-           Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

-           Căn cứ Bộ Luật Tố Tụng Dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 25/11/2015;

II.          Ý KIẾN TƯ VẤN:

Giữa bạn và người quen đã có thỏa thuận về hợp đồng mua bán tài sản, đây là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán.

Việc thực hiện hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc quy định tại Điều 279 Bộ luật Dân sự:

Điều 279. Thực hiện nghĩa vụ giao vật
1. Bên có nghĩa vụ giao vật phải bảo quản, giữ gìn vật cho đến khi giao.
2. Khi vật phải giao là vật đặc định thì bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó và đúng tình trạng như đã cam kết; nếu là vật cùng loại thì phải giao đúng số lượng và chất lượng như đã thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận về chất lượng thì phải giao vật đó với chất lượng trung bình; nếu là vật đồng bộ thì phải giao đồng bộ.
3. Bên có nghĩa vụ phải chịu mọi chi phí về việc giao vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng bên bán không thực hiện đúng nghĩa vụ thỏa thuận trong hợp đồng, cụ thể là giao vật không đúng chủng loại. Ðiều 439 Bộ luật Dân sự quy định về trách nhiệm giao vật không đúng chủng loại như sau:

Điều 439. Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại
Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các quyền sau đây:
1. Nhận và thanh toán theo giá do các bên thỏa thuận.
2. Yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại.
3. Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.
Trường hợp tài sản gồm nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với thỏa thuận đối với một hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến loại tài sản đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

Theo quy định nêu trên, khi bên bán giao không đúng loại gỗ như mẫu ban đầu, bạn có quyền lựa chọn một trong các cách sau: (i) nhận số gỗ đó; (ii) hoặc yêu cầu bên bán giao đúng loại gỗ theo mẫu ban đầu; (iii) hoặc hủy hợp đồng, yêu cầu bên bán hoàn trả số tiền đã thanh toán và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Việc yêu cầu bên bán trả lại số tiền mà bạn đã thanh toán có thể được thực hiện theo các phương thức như:

- Hai bên tự thương lượng, hoặc nhờ bên thứ ba hòa giải: Trong quan hệ dân sự, việc hòa giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật được khuyến khích. Không ai được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực khi tham gia quan hệ dân sự, giải quyết các tranh chấp dân sự.

- Khởi kiện: Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Sau khi đã thương lượng, hòa giải mà bên bán không hoàn trả cho bạn số tiền đã thanh toán, bạn có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

III.       LƯU Ý:

Ý kiến của chúng tôi chỉ áp dụng riêng cho Quý khách hàng tại thời điểm chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn trên.

Ý kiến của chúng tôi được đưa ra trên cơ sở pháp luật Việt Nam và thông tin do chính Quý khách hàng cung cấp. Trong trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.