CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

………, Ngày……tháng……năm……….

              ĐƠN KHÁNG CÁO

                                                                        (V/v: Toà án nhân dân………ra bản án sơ thẩm tuyên……..)

 

Kính gửi:               TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………..

 

Tôi tên là: …………………………………………………………………...........................................................................................................................

Sinh năm: ……………………………………………………………………........................................................................................................................

CMND    : …………………………………………………………………….........................................................................................................................

Địa chỉ    : ……………………………………………………………………..........................................................................................................................

Là bị đơn trong vụ án tranh chấp…………….. với nguyên đơn là…………………........................................................................................

 

Tóm tắt nội dung vụ án:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

Không đồng ý với bản án sơ thẩm có nội dung như trên nên tôi kháng cáo lên Tòa phúc thẩm TAND :[1]…………………………………………………….......................................................................................................................................

 

Lý do của việc kháng cáo:[2]

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Vì vậy nay tôi kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân……… vì đến thời điểm kháng cáo tôi chưa nhận được bản án sơ thẩm.

Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn.

                                                                       

                                                             ..., ngày…….tháng….. năm…..

                                                                                            NGƯỜI KHÁNG CÁO

 

 

[1] Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2017/DS-ST ngày 15-01-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh H).

[2] Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.