CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence- Freedom- Happiness

 

 ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
RESIGNATION LETTER

 

Kính gửi/ Attention: ..............................................................................................................................................................................

Tôi tên là/My name is:............................................................................................................................................................................

Chức vụ/ Position: ....................................... Bộ phận/ Department .................................... ................................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày…………..tháng ............ năm ...................................
By this letter, I would like to inform you of my resignation from [job title], to be effective from ........     ..............................................................................................................................................................................................................
Lý do/Reason: .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Tôi cam kết thực hiện việc bàn giao các công việc đang phụ trách, các tài liệu và/hoặc các tài sản liên quan theoo quy định của Công ty và theo quy định pháp luật trước khi chính thức nghỉ việc. 
I commit to hand over my works, documents and properties related to the Company in accordance with the regulations of the Company or according to the laws before my official resignation.
Trân trọng cảm ơn Công ty đã tạo điều kiện để tôi được làm việc, học hỏi và hoàn thiện bản thân trong thời gian vừa qua.
Thank you for the great opportunity to work, learn and improve myself during the time. 
Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý Công ty trong giai đoạn chuyển giao.
 I am looking forward to receiving the support from our company. 

Tôi xin chân thành cảm ơn.
Sincerely.

 

 

 Người làm đơn
The applicant
(Ký, ghi rõ họ tên/  Signature - full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.