Kính chào Quý Công ty, tôi là đại diện của Công ty TNHH 02 thành viên trở lên, các thành viên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp đủ vốn. Tuy nhiên, vì một số lý do mà Công ty tôi muốn giảm vốn điều lệ. Vậy Công ty tôi có thể giảm vốn điêu lệ bằng cách nào?

I.      CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Doanh Nghiệp 2014. 

II.     NỘI DUNG TƯ VẤN

Theo Khoản 03 Điều 68 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định:

Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

Theo Điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định:

Điều 52. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Theo thông tin được cung cấp, Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng 02 cách như sau:

STT

      CÁC TRƯỜNG HƠP GIẢM VỐN     

ĐIỀU KIỆN 

1

Hoàn trả vốn góp

- Công ty phải liên tục hoạt động kinh doanh trong hơn 02 năm

- Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên

2

Mua lại phần vốn góp

- Thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Như vậy, Công ty có thể thực hiện việc giảm vốn điều lệ nhưng phải đáp ứng các điều kiện đã nêu như trên.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp giảm thường vì các lý do sau:
- Quy mô hoạt động của doanh nghiệp giảm, không có nhu cầu sử dụng nhiều như lúc đăng ký.

- Mức vốn điều lệ đã đăng ký cao hơn nhiều so với khả năng tài chính thực của doanh nghiệp.

- Cần thay đổi tổ chức doanh nghiệp (áp dụng cho Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

Các lưu ý khi giảm vốn điều lệ:
- Thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ đối với cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện việc đóng thuế môn bài tương ứng với bậc thuế sau khi giảm.
- Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu về vốn pháp định không được giảm vốn điều lệ ít hơn vốn pháp định.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của Anh/Chị về vấn đề nêu trên. Câu trả lời này chỉ mang tính chất tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp qua mục Câu hỏi trên Website http://thegioiluat.vn để được giải đáp thắc mắc.

TRÂN TRỌNG

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.