Giấy ủy quyền có cần công chứng?

Trả lời:

Thân gửi anh/chị
Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
- Luật hôn nhân và gia đình 2014 có hiệu lực từ ngày 19 tháng 06 năm 2014
- Luật công chứng 2014  có hiệu lực từ ngày 20 tháng 06 năm 2014

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

Bộ luật dân sự  2015 quy định về giao định dân sự như sau:

“Điều 116. Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó


Luật hiện hành chưa quy định về giấy ủy quyền, tuy nhiên có thể xem giấy ủy quyền là giao dịch dân sự (hành vi pháp lý đơn phương) quy định tại điều 116 Bộ luật dân sự 2015.

Luật hiện hành không quy định về hình thức giấy ủy quyền, nhưng từ thực tiển cho thấy giấy ủy quyền cần lập thành văn bản, không phải công chứng. Tuy nhiên để tăng độ tin cậy thì các bên tham gia quan hệ này có thể yêu cầu công chứng tại phòng công chứng/văn phòng công chứng. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, ý kiến tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo.

TRÂN TRỌNG

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.